Državni uredi i institucije, Karlovac

Popis kategorije DRžAVNI UREDI I INSTITUCIJE za grad Karlovac. Kliknite na naziv tvrtke za prikaz detalja.

Unutar "Državni uredi i institucije / Karlovac" kategorije ukupan zbroj unosa je: 13 kom


DRŽAVNI ARHIV U KARLOVCU

Lj. Šestića 5, Karlovac

DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU

Trg M. Sufflaya 2a, Karlovac

FINA - FINANCIJSKA AGENCIJA

Trg M. Sufflaya 2a, Karlovac

GRAD KARLOVAC

Banjavčićeva 9, Karlovac

OPĆINA SKAKAVAC

Trg bana Josipa Jelačića 1, Karlovac

POREZNA ISPOSTAVA KARLOVAC

Pavla Vitezovića 1, Karlovac

POREZNA UPRAVA KARLOVAC

Pavla Vitezovića 1, Karlovac

ŽUPANIJA KARLOVAČKA

Ambroza Vranicanija 2, Karlovac