Državni uredi i institucije, Rijeka

Popis kategorije DRžAVNI UREDI I INSTITUCIJE za grad Rijeka. Kliknite na naziv tvrtke za prikaz detalja.

Unutar "Državni uredi i institucije / Rijeka" kategorije ukupan zbroj unosa je: 20 kom


DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

Riva 16, Rijeka

DRŽAVNA UPRAVA ZA VODE

Verdieva 6, Rijeka

DRŽAVNI INSPEKTORAT

Osječka 50, Rijeka

DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU

Jadranski trg 1, Rijeka

FINA - FINANCIJSKA AGENCIJA

Frana Kurelca 8, Rijeka

GEOFIZIČKI ZAVOD HRVATSKE

Braće Cetina 5a, Rijeka

GRAD RIJEKA

Korzo 16, Rijeka

HRVATSKA NARODNA BANKA

Janeza Trdine 7, Rijeka

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Bulevar oslobođenja 14, Rijeka

POREZNA ISPOSTAVA RIJEKA

Riva 10, Rijeka

POREZNA UPRAVA RIJEKA

Riva 16, Rijeka

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Adamićeva 10, Rijeka